237
جمال نوروزی - دروس آموزشی
انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی: جمال نوروزی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

j.norouzi@iaushab.ac.ir

محل عکس

 

دروس آموزشی

 

Title of Course

Study Level of student

Dates

Name of  Institution

 

 

From

To

 

Instrumental Analytical Chemistry Lab

B.Sc.

2007

2007

Faculty of Chemistry -

University of Tabriz

General Chemistry 1

B.Sc.

2011

----

Shabestar Azad University

General Chemistry 2

B.Sc.

2011

----

Shabestar Azad University

General Chemistry 1&2 Lab

B.Sc.

2011

----

Shabestar Azad University

Mass and Energy Balance

B.Sc.

2011

----

Shabestar Azad University

Organic Chemistry 1 and Lab

B.Sc.

2011

----

Shabestar Azad University

Analytical chemistry 1&2

B.Sc.

2011

----

Shabestar Azad University

Instrumental Analytical Chemistry

B.Sc.

2007

2011

Mianeh Azad University

Analytical Chemistry 1

B.Sc.

2007

2011

Mianeh Azad University

Analytical Chemistry 2

B.Sc.

2007

2011

Mianeh Azad University

Analytical Chemistry 1&2 Lab

B.Sc.

2007

2011

Mianeh Azad University

Instrumental Analytical Chemistry 1&2 Lab

B.Sc.

2007

2011

Mianeh Azad University

 

Thesis Advice:

Title of Thesis

Date

Analysis and determination of volatile organic compounds presents in saffron by GC-FID & GC/MS

 

2011

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.