237
جمال نوروزی - مقالات کنفرانس
انگلیسی
شنبه ٣٠ تير ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

 

 

نام و نام خانوادگی: جمال نوروزی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

j.norouzi@iaushab.ac.ir

محل عکس

 

مقالات کنفرانس

 

 

Title of Paper

Title and place of Assembly

Date of Assembly

1

Monitoring the organic volatile impurities of Ceftazidime by SPME coupled with GC and GC-MS

15th Iranian Seminar of Analytical Chemistry, (Shiraz, IRAN)

Feb. 2007

2

Development of a new sorbentless cryogenic Needle Trap Device for the extraction of traces organic volatile compounds

16th Iranian  Seminar of Analytical Chemistry

(Hamedan, IRAN)

July 2009

3

Application of a new sorbentless cryogenic Needle Trap Device for the extraction of BTEX from soil

17th Iranian  Seminar of Analytical Chemistry

(Kashan, IRAN)

Sept. 2010

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.